Inspirerande ledarskap

En seminarieserie – av oss och med dig

Prenumerationen innefattar 10 färdiga strukturerade möteskoncept där du utbildas tillsammans med din personal.

4 seminarier per år

”Du sparar tid och får ändå ut ett bra ledarskap i organisationen.”

Maria Kristensson, Rektor Apelrydskolan


Vill du ha den bästa personalen och de mest nöjda kunderna?

Detta koncept passar utmärkt för dig som vill utveckla din organisation men som känner att tiden saknas. Vi gör strukturen och guidar dig genom en långsiktig utbildning på djupet.

I samarbete med:

Har du som ledare en vision om hur du vill att organisationen ska fungera, du sitter på stora kunskaper men vet inte riktigt hur du ska få tid att förmedla detta till sin personal och hela vägen ut till kunderna.

Genom fyra seminarium under ett år skapar vi debatt, utmanar era personligheter och inspirerar till mod genom ökad insikt i ledarskapets olika utmaningar. Genom vår prenumeration får du dessutom med dig verktyg hem, 10 gånger per år. Det är genom dessa färdiga koncept – uppbyggda på samma sätt som om du går en ledarskapsutbildning på plats, som du kan skapa förändring i hela din organisation.

Ledarskap handlar om att utveckla sin personlighet, det är den tillsammans med ett antal fasta verktyg som avgör om du får dina medarbetare med dig eller inte. Även om ledaren är den som är och bör agera som förebild är det samma verktyg som gäller alla oavsett nivå. Genom en färdig struktur från oss sparar du tid samtidigt som alla engageras. Du ökar dessutom din trovärdighet när du kan förklara nyttan med respektive möte med hjälp av frågor som berör och verktyg som fungerar. Kunskap som ger utveckling och som följs upp skapar motivation. Varje utskick baseras därför på, och knyter an till föregående utskick. Vi börjar med visionen som måste svara på frågan; varför jag går till jobbet och bygger vidare tills vi har samstämmiga och motiverade grupper.

Vågar du genom oss ta ansvar för din organisations utveckling?

Produktblad Inspirerande ledarskap

Ladda ner vår pdf för mer information om utbildningens innehåll, upplägg och datum för seminarium.


Prenumeration

10 färdiga strukturerade möteskoncept

Du utbildas tillsammans med din personal. Du väljer själv om det är du som föreläser enligt färdig mall eller om du låter personalen läsa texten och sedan diskutera. Möjligheterna är många, och ni är fria att hitta ert sätt. Hur ni än gör finns alla frågor och svar tillgängliga för er och det tar ingen tid att planera.

4 seminarium/år

Vi arbetar både i föreläsningsform och med praktiska övningar. Vi anser att kunskap måste sätta sig i hjärtat och skapa förståelse för att verkligen fungera på djupet.

Under gemensamt ledda diskussionsfrågor tar du del av andras åsikter och funderingar, problem och lösningar.

Vågar du ta steget?

Plats och tid

Klitterhus. Halvdag där lunch och fika ingår.

Datum för verksamhetschefer

Seminarie 1. 24/9-2010
Seminarie 2. 3/12-2010
Seminarie 3. 18/3-2011
Seminarie 4. 27/5-2011

Datum för rektorer

  • Seminarie 1. 23/9-2010
  • Seminarie 2. 2/12-2010
  • Seminarie 3. 17/3-2011
  • Seminarie 4. 26/5-2011

Pris

6000kr/deltagare/prenumerant och år.