Personlig Utveckling

  • 1 heldag/tillfälle
  • 3 steg:
  • Bemötande
  • Kreativa olikheter
  • Gruppdynamik

Steg 1

Vem är jag?
Bemötande – medvetenhet om vilka signaler jag sänder ut.

Steg 2

Jag i grupp.
Kreativa olikheter – Aktivt lyssnande

Steg 3

Jag leder mig själv genom mina värden.
Gruppdynamik – Effektiva team

Vi medvetandegör vilka signaler vi sänder ut i enighet med vision och grundläggande företagsvärden. Vi förtydligar visionen som ska svara på frågan varför jag går till jobbet. Dag ett syftar till att få mer effektivitet och glädje i företaget genom personliga och roliga insikter. Grunden för utveckling är att bli medveten om att jag själv är det enda problem jag någonsin kommer att ha och också den enda lösningen. Det kanske låter hårt, sanningen är dock att det är det som gör det riktigt roligt.

Vad skulle hända om alla visste att vi är här för att ha kul? När alla är på topp gör vi bättre affärer.

De verktyg vi arbetar med denna dag är: vision, positivt tänk som grundvärde, bemötande, text och undertext – det syns vad jag tänker, kroppsspråk, rösten, status, manligt & kvinnligt, feedback & konflikthantering samt bejakande.

Vi lägger på verktyg och kunskap om kreativa olikheter, säljtänk och vad det egentligen innebär med förändringsprocesser. Varje person är som bäst när den är sig själv fullt ut. Olikheter är en av vägarna till utveckling.

Ledord Gruppdynamik Feedback Aktivt lyssnande Konsensus Stresshantering Medvetenhet.

Så fort jag stiger in i ett rum med nya människor ändras förutsättningarna i en grupp. Genom att bli medveten om mitt eget sätt att agera, mina egna attityder och värderingar påverkar jag själv en grupp i positiv riktning. Med kunskap och förståelse för gruppdynamiken, fördjupad feedback och egen coaching utvecklar jag min personlighet.

Ledord Grupputveckling FIRO Medveten tydlighet Delegera Svaga länkar Värderingar Beteenden Attityder Självkänsla. Coching – möjlighets fokus. Nöjdboxen – Växandepyramiden.

Jag är det enda problem jag någonsin kommer att ha – och jag är den enda lösningen.

Vi arbetar med att förtydliga våra goda tankar. Inget är starkare än när vi gör något som vi känner är viktigt för oss själva.

Fortsätt din utbildning »