Medvetet ledarskap

Vad händer om du kan se allt som intressanta åsikter och val?


Steg 1

Situationsanpassat ledarskap
Effektiva team

Steg 2

Motivationsfaktorer
Inre motivation

Steg 3

Personligt ledarskap

 

Syftet är att stärka sin position som ledare i det personliga ledarskapet genom personlig utveckling. Jag kan bara leda andra så långt som jag kan leda mig själv.

Fokus ligger på situationsanpassat ledarskap genom att skapa tydlighet, använda effektiv feedback och aktivt lyssnande samt att våga delegera i enhet med egna värderingar och företagsmål.

Så fort jag går in i ett rum kan jag påverka hela situationen. Alla vill få uppskattning, uppmuntran och känna tillhörighet.

Att vara ledare innebär att var en förebild och genom detta kunna motivera andra. Du får kunskap om hur du kan genomföra förändringar med minsta möjliga nedsättning av effektivitet.

Vad motiverar dig? Vad får igång dig? Vad är viktigt för dig? Har jag konfliktsyn eller harmonisyn och vad blir egentligen skillnaden? Alla svar finns inom oss själva. Därför är det viktigt att vi använder vår intuition och lyssnar på kroppens signaler.

Ärlighet är något som vi måste utveckla och våga använda. Trovärdig blir jag först när ord och handling går i samklang. Med ärlighet och trovärdighet får jag andra med mig.

Våra värderingar ger sig uttryck i våra attityder och beteenden. Genom att bli mer medveten om din tankes kraft kan du utveckla din personlighet. När jag lever mina värderingar fullt ut, när jag lever som jag lär i positiv riktning får jag andra människor med mig.

Du tränar också på ett målorienterat sätt att arbeta och fungera. Detta gör dig mer tydlig, ärlig och ökar din tillit. När du har fullt förtroende vill andra också ge sitt förtroende tillbaka och du bygger själv effektiva, självgående team runt omkring dig.

Du tränar aktivt på att öka ditt mod, att vara den som tar det första steget. Du övar på att bli bättre lyssnare varigenom du kan fatta bättre beslut. Tid kan även läggas på presentationsteknik i hur du bäst får ut ett budskap.

Fortsätt din utbildning med Medveten coaching eller LMI »